Αναζητήστε το δίκτυο με τους διανομείς μας

Παρακάτω θα βρείτε τη λίστα με όλους τους διαθέσιμους διανομείς μας στη χώρα που επιλέξατε. Αν θέλετε να ψάξετε για διανομείς στην πλησιέστερη σε σας πόλη, παρακαλώ επιλέξτε το όνομα της πόλης από το μενού που βλέπετε πιο κάτω below.

Search

Επιλέξτε την πλησιέστερη πόλη.

Διανομείς στο SOUTH AFRICA

Διανομέας

Κατάστημα

Online

Carriwell S.A.

Unit 8 Marseilles Park, 25 Marseilles Crescent
Briardene Industrial Park
DURBAN, 4051
Tel:+27 31 5648805
Fax:+27 31 5649647
Mail: info@carriwell.co.za
Web: www.carriwell.co.za

	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας  

Λιανική πώληση στο SOUTH AFRICA

Διανομέας

Κατάστημα

Online

Baby Boom Polokwane

Mall of the North
Bendor Extension
POLOKWANE ,
Tel:015 2651106
Mail: polokwane@babyboom.co.za
Web: www.babyboom.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Kalahari.com

Tel:0861 525242
Mail: support@kalahari.com
Web: www.kalahari.com

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

A-Zee Baby’s World

12 High Road,
Fodsburg
FORDSBURG,
Tel:011 492 1631
Fax:011 492 1618
Mail: info@azbaby.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Babies Choice

Shop 21B Sanlam Centre
Ermelo
ERMELO, 2350
Tel:017 811 3690
Fax:017 811 3690

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Babies Paradise

10 Induland Crescent
Landsdown Junction
LANDSDOWN, 7780
Tel:021 691 3363
Fax:021 691 3363

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby & Kids World

Shop 7 Flamwood Walk
Flam Wood
KLERKSDORP,
Tel:018 468 1121
Fax:018 468 8512
Mail: colintoptom@telkomsa.net

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby & Toy Express Centurion

Shop 11 Lenchen Street
Centurion
PRETORIA, 157
Tel:012 8094052
Fax:012 809 4052

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby Bird and Baby Fashion

Shop 38 Stellenbosch Square
Cnr R44 and Webersvalley Road
STELLENBOSCH,
Tel:021 8802049
Fax:021 880 2049
Mail: babybird@sc-web.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby Boom

Unit B39 Access Park
Chuchester Road, Kenilworth
ACCESS PARK ,
Tel:021 674 4823
Fax:021 674 4658
Mail: accesspark@babyboom.co.za
Web: www.babyboom.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby Boom Atterbury

Shop 7,2 Atterbury Value Mart
Atterbury
ATTERBURY ,
Tel:012 991 5401
Fax:012 991 5528
Mail: atterbury@babyboom.co.za
Web: www.babyboom.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby Boom Bloemfontein

Shop 29 Brandwag Centre
Nelson Mandela Drive
BLOEMFONTEIN ,
Tel:051 447 8100
Fax:051 444 6952
Mail: bloemfontein@babyboom.co.za
Web: www.babyboom.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby Boom Boksburg

Shop 12 K90 Shopping Cnt
North Rand Road
BOKSBURG ,
Tel:011 823 3037
Fax:011 826 5814
Mail: boksburg@babyboom.co.za
Web: www.babyboom.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby Boom Cape Gate

Shop 18/19 Cape Gate Lifestyle Centre
Cnr Okovango and De Bron Brackenfell
CAPE GATE ,
Tel:021 981 2402
Fax:021 981 2402
Mail: capegate@babyboom.co.za
Web: www.babyboom.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby Boom Centurion

Shop 317 Centurion Mall
Heuwel Avenue
CENTURION ,
Tel:012 645 1549
Fax:012 643 1545
Mail: centurion@babyboom.co.za
Web: www.babyboom.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby Boom Clear water

Shop LM 048 Clearwater Mall
Hendrik Potgieter & Christiaan De Wet Roads, Strubens Valley
CLEAR WATER,
Tel:011 8233037
Fax:011 826 5814
Mail: clearwater@babyboom.co.za
Web: www.babyboom.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby Boom George

Shop 123 Garden Route Mall
George
GEORGE ,
Tel:044 871 0414
Fax:044 887 0135
Mail: george@babyboom.co.za
Web: www.babyboom.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby Boom Greenstone

Greenstone Hill Shopping Mall
Modderfontein Road &Van Riebeeck Avenue
GREENSTONE,
Tel:011 452 1669
Fax:011 452 1652
Mail: greenstone@babyboom.co.za
Web: www.babyboom.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby Boom Hemmingsway

Shop UG48, Hemmingways Mall
Cnr Western Service Avenue & Two Rivers Roads
HEMMINGSWAY , 5217
Tel:043 726 0689
Fax:043 726 0835
Mail: hemingsway@babyboom.co.za
Web: www.babyboom.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby Boom High Veld Mall

Shop 209 Highveld Mall Shopping Centre
President Mandela Road, Witbank
HIGH VELD MALL,
Tel:013 692 4140
Fax:013 692 4144
Mail: highveldmall@babyboom.co.za
Web: www.babyboom.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby Boom Kimberly

Shop 7 Newpark Centre
Cnr Bultfontein and Long street
KIMBERLY , 8302
Tel:053 831 4291
Fax:053 831 4292
Mail: kimberley@babboom.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby Boom Klerksdorp

Fourways Mark
Joe Slovo N12
KLERKSDORP ,
Tel:018 462 0174
Fax:018 462 0174
Mail: klerksdorp@babyboom.co.za
Web: www.babyboom.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby Boom Mall @ Carnival

The Mall @ Carnival
Shop 103 Cnr Airport and Heidelberg Roads
DALPARK EXT 5,
Tel:011 915 6684
Fax:011 9156835
Mail: carnivalmall@babyboom.co.za
Web: www.babyboom.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby Boom N1 City

Shop 10 Game Cnt
Louwtjie Rothman Road
N1 CITY ,
Tel:021 595 3766
Fax:021 595 3766

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby Boom Nelspruit

Shop 2 Riverside Value Mart
Riverside Park Ext 4
NELPSRUIT ,
Tel:013 757 0417
Fax:013 757 0418
Mail: nelspruit@babyboom.co.za
Web: www.babyboom.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby Boom Port Elizabeth

Shop 15 Access Retail Park
C/O Buffelsfontein & Newcomb
PORT ELIZABETH , 6001
Tel:041 368 5325
Fax:041 368 5327
Mail: accesspark@baby-boom.co.za
Web: www.babyboom.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby Boom Princess Cr

Princess Crossing Shops 46-48
Cnr Ontdekkers & Helderprins Street
PRINCESS CRSS,
Tel:011 768 7710
Fax:011 768 7712
Mail: princesscrossing@babyboom.co.za
Web: www.babyboom.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby Boom Raslouw

Shop 6 Raslow Lifestyle Centre
Cnr Rooihuiskraal& Hendrick Verwoerd Roads, Centurion
RASLOUW ,
Tel:012 6560201
Fax:012 656 8421
Mail: raslouw@babyboom.co.za
Web: www.babyboom.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby Boom Rustenburg

Shop 7 Waterfall Value Centre
Augrabes Ave
RUSTENBURG ,
Tel:014 5373455
Fax:014 537 3458
Mail: rustenburg@babyboom.co.za
Web: www.babyboom.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby Boom Sundown

Sundown Retail Crossing Shopping Mall
Shop G10A, Cnr Sundown Road and Woodlands Drive
PARKLANDS,
Tel:021 554 0304
Fax:021 554 1304
Mail: tableview@babyboom.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby Boom Three Rivers

Shop 2A Rivers Square Shopping Cntre
Nile Drive
THREE RIVERS,
Tel:016 423 1050
Fax:016 423 1050
Mail: vereeniging@babyboom.co.za
Web: www.babyboom.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby Boom Uppington

Pick n Pay Sentrum
Shop 32 Uppington
UPPINGTON, 8801
Tel:054 3326828
Fax:054 332 6828
Mail: babyboom@telkomsa.net

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby Boom Wonderboom Pretoria

Wonderboom Value Centre Shop 1
Lavebder West Street, Annlin West X 19, Pretoria North
WONDERBOOM ,
Tel:012 5670206
Fax:012 567 0207
Mail: wonderboom@babyboom.co.za
Web: www.babyboom.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby Boom Woodlands

Shop 237 Woodlands Boulevard
Cnr Garsfontein Road en De Villebois Mareuil Drive Pretoria East
WOODLANDS ,
Tel:012 5670206
Fax:086 5137259
Mail: woodlands@babyboom.co.za
Web: www.babyboom.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby Boom Zevenwacht

Shop 104-109 Cnr off Polkadraai and Van Riebeek Roads

KUILSRIVER,
Tel:021 903 3707
Fax:0866 471 767
Mail: zevenwacht@babyboom.co.za
Web: www.babyboom.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby Castle

Shop No16
Greathnorth Plaza
MUSINA, 900
Tel:015 534 0489

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby City Alberton

Ship 7 Dion Centre

ALBERTON,
Tel:011 907 4906
Fax:011 907 5123
Mail: babycity@mweb.co.za
Web: www.babycity.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby City Bellville

14 Bella Rosa Road
Rosenpark
BELLVILLE ,
Tel:021 914 1444
Fax:021 914 1446
Mail: babycity@mweb.co.za
Web: www.babycity.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby City Benmore

Shop 14 Benmore Gardens

BENMORE,
Tel:011 883 9574
Fax:011 783 7797
Mail: babycity@mweb.co.za
Web: www.babycity.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby City Bloemfontein

Shop UG80, Cinema Entrance
Upper Ground Level, Loch Logan, Waterfront 105/7 Hendry Street
BLOEMFONTEIN,
Mail: babycity@mweb.co.za
Web: www.babycity.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby City Boksburg

Shop 19 East Rand Value Mart

BOKSBURG ,
Tel:011 823 2356
Fax:011 823 3854
Mail: babycity@mweb.co.za
Web: www.babycity.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby City Cape Town

53 Somerset Road
Greenpoint
CAPE TOWN,
Tel:021 419 6040
Fax:021 421 1788
Mail: babycity@mweb.co.za
Web: www.babycity.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby City Centurion

Shop B5
Centurion Lifestyle Centre
CENTURION ,
Tel:012 653 1328
Mail: babycity@mweb.co.za
Web: www.babycity.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby City Craighall

Colony Shopping Centre

CRAIGHALL,
Tel:011 442 2923
Fax:011 442 2931
Mail: babycity@mweb.co.za
Web: www.babycity.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby City Cresta

Shop 16
Blackheath Pavilion Shop Cnt
CRESTA ,
Tel:011 476 9797
Fax:011 476 9706
Mail: babycity@mweb.co.za
Web: www.babycity.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby City Fourways

Shop 2 Fourways Game Centre

FOURWAYS,
Tel:011 465 0454
Fax:011 465 0532
Mail: babycity@mweb.co.za
Web: www.babycity.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby City Kensington

Shop 37 Parkmedows Shopping Centre
Kensington Ex 3
KENSINGTON ,
Tel:011 615 2304
Fax:011 615 2373
Mail: babycity@mweb.co.za
Web: www.babycity.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby City Olympus

Shop 15 Olympus Plaza Shopping Centre
Faerie Glen
OLYMPUS,
Tel:012 991 2277
Mail: babycity@mweb.co.za
Web: www.babycity.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby City Parklands

Shop 1 Billage on Main
Parklands
PARKLANDS,
Tel:021 557 7532
Mail: babycity@mweb.co.za
Web: www.babycity.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby City Pietermaritzburg

Ivesco Shopping Cnt

PIETERMARITZ,
Tel:033 342 8801
Fax:033 342 8825
Mail: babycity@mweb.co.za
Web: www.babycity.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby City Polokwane

Shop 75 Savannah Mall

POLOKWANE ,
Tel:015 2960710
Fax:015 296 0717
Mail: babycity@mweb.co.za
Web: www.babycity.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby City Sable Square

Shop H02
Montague Gardens
SABLE SQUARE,
Tel:021 528 7570
Fax:021 528 7572
Mail: babycity@mweb.co.za
Web: www.babycity.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby City Tokai

Shop 15/16 Tokai on Main Shopping Centre

TOKAI ,
Tel:021 713 0242
Fax:021 713 0244
Mail: babycity@mweb.co.za
Web: www.babycity.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby City Umhlanga

Shop 118 The Crescent

DURBAN,
Tel:031 208 1400
Fax:031 208 1415
Mail: babycity@mweb.co.za
Web: www.babycity.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby City West Rand

Shop 19 Retail Crossing
Cnr Hendrick Potdieter & Nic Diedrichs Blvd
WEST RAND,
Tel:011 475 0751
Fax:011 475 0750
Mail: babycity@mweb.co.za
Web: www.babycity.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby City Westville

Shop 403 The Pavilion

DURBAN,
Tel:031 265 0135
Fax:031 265 0137
Mail: babycity@mweb.co.za
Web: www.babycity.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby City Woodmead

Shop 1 Supervalue Mart

WOODMEAD ,
Tel:011 802 8290
Fax:011 802 8293
Mail: babycity@mweb.co.za
Web: www.babycity.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby City Zambezi

Shop 118 Zambezi Junctioon Shopping Cnt
Breed St
ZAMBEZI ,
Tel:073 946 0444
Mail: babycity@mweb.co.za
Web: www.babycity.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby Group

Tel:861232888
Mail: retail@babygroup.co.za
Web: www.babygroup.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby Place

23 Golden Acre
Business Cnt No 2 Richter Street, Next to Paw Pet Hyper
BETHLEHEM,
Tel:058 303 5708
Fax:058 33 5708
Mail: babyplace9@gmail.com

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby Toddlers

Shop 10 Checkers Centre
50 Hans Van Rensburg Street
POLOKWANE,
Tel:015 295 7125
Fax:015 295 7121
Mail: sales@babytoddlers.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Baby’s Choice

10 Voortrekker Street
Trichard, Mpumalanga
TRICHARD, 2300
Tel:017 6381283
Fax:017 638 1283

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Bambi Baby Needs

20 Delve Street
Klerksdorp
KLERKSDORP, 2570
Tel:018 462 6825
Fax:018 462 6825

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Bebes Nest

Holtzhausen Street 26
Bailieport, Potchestroom
NORTH WEST,
Tel:018 290 5000
Fax:018 290 5000
Mail: bebesnest@iafrica.com

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Birds & Bees

6 Copelia Avenue
Glenvista
JOHANNESBURG, 2091
Tel:011 4328504
Fax:011 432 8504
Mail: info@birdsnbees.co.za
Web: www.birdsnbees.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Buzzy B

59 Church Street
Highveld Visitors Centre, Shop 10
ERMELO,
Tel:017 811 3461
Fax:866100948
Mail: buzzb@hotmail.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Carriwell S.A.

Unit 8 Marseilles Park, 25 Marseilles Crescent
Briardene Industrial Park
DURBAN, 4051
Tel:+27 31 5648805
Fax:+27 31 5649647
Mail: info@carriwell.co.za
Web: www.carriwell.co.za

	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

City,Gifts,Toys

Shop 7 Waterglen Shopping Centre
Garsfontein Road
PRETORIA,
Tel:012 998 3848
Fax:012 993 0748

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Clicks Blue Route Mall

Shop 67
Blue Route Mall, Tokai
TOKAI,
Tel:021 712 7348
Mail: service@clicks.co.za
Web: www.clicks.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Clicks Canal Walk

103 Lower Level Canal Walk Shopping Centre
Cnr Centuary, Hendrik Potgieter & Christiaan de Wet Rooderport
MILNERTON,
Tel:021 555 1740
Mail: service@clicks.co.za
Web: www.clicks.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Clicks Cavendish Square

Shop S8 Cavendish Connect Dreyer Street
Claremont
CAPE TOWN,
Tel:021 674 3115
Mail: service@clicks.co.za
Web: www.clicks.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Clicks Centurion

Shop 234 Centurion Mall
Centurion
PRETORIA,
Tel:012 663 4116
Fax:012 663 2197
Mail: service@clicks.co.za
Web: www.clicks.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Clicks Clearwater

Shop LM065 Clearwater Shopping Centre Centuary
Hendrik Potgieter and Christian De Wet Rooderpoort, Strubens Valley
ROODERPOORT,
Tel:011 475 0037
Mail: service@clicks.co.za
Web: www.clicks.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Clicks Clearwater

Shop LM 065 Clearwater Shopping Center
Cnr Centuary, Hendrik Potgieter & Christiaan de Wet Rooderport
STRUBENSVALLEY,
Tel:011 475 0037
Mail: service@clicks.co.za
Web: www.clicks.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Clicks Cresta

Shop l28 Cresta Shopping Centre
Beyers Naude Drive
BLACKHEATH,
Tel:011 4766973
Fax:011 678 5821
Mail: service@clicks.co.za
Web: www.clicks.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Clicks Eastgate

Ship U1 and U2 Eastgate Regional Shopping Centre
Bedford View
BEDFORD VIEW,
Tel:011 616 5203
Mail: service@clicks.co.za
Web: www.clicks.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Clicks Gateway

Gateway Shopping Centre
Cnr Gateway Blvd and Sugar Drive
UMHLANGA ROCKS,
Tel:031 584 6797
Mail: service@clicks.co.za
Web: www.clicks.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Clicks Greenacres

Shop 1 Greenacres Shopping Centre
Old Cape Road
NEWTON PARK,
Tel:041 363 0748
Mail: service@clicks.co.za
Web: www.clicks.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Clicks Rosebank

The Mews Oxford Road
Rosebank
ROSEBANK,
Tel:011 880 3825
Fax:011 880 5068
Mail: service@clicks.co.za
Web: www.clicks.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Clicks Somerset Mall

Shop 12 Somerset Mall
Belvedere Road
SOMERSET WEST,
Tel:021 852 7330
Mail: service@clicks.co.za
Web: www.clicks.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Clicks The Grove

Shop L21 The Grove Cnr Siom Vermooten and Lynnwood Road

PRETORIA,
Tel:012 807 4030
Mail: service@clicks.co.za
Web: www.clicks.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Clicks Tyger Valley

Tygervalley Shopping Centre
Bill Bezuidenhout Avenue
BELVILLE,
Tel:021 914 1677
Mail: service@clicks.co.za
Web: www.clicks.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Clicks Walmer

Walmer Park Centre
Main Road
WALMER,
Tel:041 368 1090
Mail: service@clicks.co.za
Web: www.clicks.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Clicks Woodlands

Shop 3 Woodhill Boulevard Shopping Centre
Cnr Devillebois Marvil Drive & Garsfontein Roads
MILNERTON,
Tel:012 997 7345
Fax:012 9977368
Mail: service@clicks.co.za
Web: www.clicks.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem

Shop 32 Hazeldean Square
Hazeldean Pretoria
HAZELDEAN , 54
Tel:012 8094140
Fax:012 809 4144
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Amanzimtoti

Shop G25 Galleria Shopping Centre
Stand 237 Umbogintwini
AMANZIMTOTI, 4037
Tel:031 904 9550
Fax:031 904 1133
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Atol Oaklands

Shop 1 Blubird Shopping Centre
Cnr Atol Oaklands & Fort Street
ATOL OAKLANDS , 2196
Tel:011 430 0600
Fax:011 885 1212
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Ballito

Shop G1 Ballito Junction Shopping Cnt
Leonora Drive
BALLITO , 4420
Tel:032 9468580
Fax:031 946 2856
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Benmore

Shop G14 Benmore Gardens Shopping Cnt
Cnr Graystone and Benmore, Sandton
BENMORE, 2010
Tel:011 783 9715
Fax:011 783 9716
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Bloemfontein

Shop 68, Northridge Mall
Eeufees Road, Helicon Heights
BLOEMFONTEIN ,
Tel:051 433 1001
Fax:051 4331004
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Boksburg

Shop 11 Northrand Road Cnr
Cnr Fir Station and Northrand Road Eveleigh Ect 2
BOKSBURG , 1461
Tel:011 306 1500
Fax:011 3061520
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Bracken Gardens

119 Hennie Alberts Street Bracken Shopping Centre
Cnr Delphinium Street
ALBERTON, 1449
Tel:011 900 1525
Fax:011 9003544
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Brooklyn Mall

Shop 14A Brooklyn Mall
338 Bronkhorst Street, New Muckleneuk
BROOKLYN MALL, 181
Tel:012 433 0440
Fax:012 346 4806
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Cape Road

GU 14 Corner Cape Rd & Secon
Newtown Park
CAPE ROAD,
Tel:083 679 7433
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Carlswald

Shop 39 Carlswald Lifestyle Centre
Corner Lever & New Road
MIDRAND, 1685
Tel:011 697 0800
Fax:011 318 0480
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Century City

Shop 41 Canal Walk Shopping Centre
Century City
CAPE TOWN, 7441
Tel:021 551 5551
Fax:021 551 5566
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Claremont

Shop G1 Standard Bank Galleria

CLAREMONT , 7708
Tel:021 673 1480
Fax:021 674 6708
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Clear Water Mall

Shop 32 Clearwater Mall
Cnr Hendrik Potgieter Road and Christian De wet Drive
STRUBENSVALLEY ,
Tel:011 831 2140
Fax:011 831 2144
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Cresta

Shop L207 Cresta Shopping Centre
Cnr Beyers Naude and Welteverdene Road
BLACKHEATH, 2195
Tel:011 478 0101
Fax:011 478 0103
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem East Rand Boksburg

Shop 7-12 East Rand Mall
Cnr Rietfontein & Northrand Rd Boksburg
BOKSBURG , 1459
Tel:011 823 5315
Fax:011 823 5305
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Farramere

Shop 62 Ground Floor Farramere Square
18 Kei Road, Benoni
BENONI, 1501
Tel:011 749 6900
Fax:011 425 3515
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Fourways

Shop G107 Fourways Mall
Cnw William Nichile & Witkoppen
FOURWAYS, 2055
Tel:011 465 4420
Fax:011 4654565
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem George

Shop 2 Garden Route Mall
Cnr N2 Highway and Knysna Road
GEORGE ,
Tel:044 801 9800
Fax:044 8870367
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Glen Lucia

Shop 109 La Lucia Mall
90 William Campbell Dr
LA LUCIA, 4051
Tel:031 572 9950
Fax:031 572 7760
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Greenhills

Shop L79 Greenstone Shopping Centre
Cnr Modderfontein Rd and Van Riebeek Avenue
EDENVALE, 1609
Tel:011 663 9900
Fax:011 452 0717
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Hemmingsway

U49 Hemings Shoping Cnt
Cnr Western Service Avenue & Two Rivers Roads
HEMMINGSWAY , 5217
Tel:043 709 4400
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem High Veld

Shop 208 Highveld Mall
cnr Mandela & N4
WITBANK,
Tel:013 692 9500
Fax:013 6924688
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Hillcrest

Shop 35 Hillrest Boulevard
Corner Lynnwood and Duxdury Road, Hatfield
PRETORIA, 83
Tel:012 362 3633
Fax:012 362 4464
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Hillcrest KZN

Shop 1 Ok, Hillcrest Corner Shopping Centre
Hillcrest
HILLCREST KZN, 3610
Tel:031 7654423/7614380
Fax:031 765 4840
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Kenisngton

Park Meadows Shopping Centre
Cnr Allum And Cumberland Road
KENSINGTON ,
Tel:011 616 8933
Fax:011 616 8934
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Krugersdorp

Shop 30, President Square
Cnr Pretoria and Market Road
KRUGERSDORP , 1739
Tel:011 951 5800
Fax:011 6604854
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Loch Logan Waterfront

Shop F2 Loch Logan Waterfront
105-107 Hendry Street
LOCH LOGAN , 9301
Tel:051 4116140
Fax:051 4302552
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Mondeor

Cnr Columbine Avenue and Royal Park
Mondeor
MONDEOR , 2091
Tel:011 680 5676
Fax:011 433 1350
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Montana

Shop U79 Upper Level Kolodane Shopping Cnt
Cnr van der Merwe & Zambesi Drive
PRETORIA NORTH, 151
Tel:012 523 9120
Fax:012 523 9130
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Nelspruit

Shop 17 The Grove 20 Weir Street
Cnr Gorge & R40 White River Road, Riverside
NELSPRUIT,
Tel:013 7579383
Fax:013 757 0633
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem North Cape

Tel:083 455 6938

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Northgate

Shop 307 Northgate Shopping Cnt Cnr Witkoppen and Olievenhout
Northriding
NORTHGATE, 2162
Tel:011 794 9433
Fax:011 794 9434
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Norwood

Shop10A Norwood Hypermarket Centre
Cnr 6th Avenue & Hamlin Street Norwood
NORWOOD, 2192
Tel:011 728 0940
Fax:011 728 0942
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Olympus

Cne Hans Strydom and Haymeadow
Faerie Glen Pretoria East
PRETORIA EAST, 43
Tel:012 991 0044
Fax:012 991 0027
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Overport

Shop 14 The Atrium
Overport Shopping Centre. 430 Ridge Road
OVERPORT,
Tel:031 2030540
Fax:031 2075237
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Paarl

Shop 95 Paarl Mall
Crn Cecilla & New Vlei Road
PAARL, 7646
Tel:021 863 5060
Fax:021 863 4191
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Potchefstroom

Mooiriver Mall
Cnr Gocan Mbeki & Nelson Mandela Avenue
POTCHEFSTROOM ,
Tel:018 293 3890
Fax:018 294 3511
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Rand Ridge

Shop 101/2/3 Randridge Mall
John Vorster Road, Rndpark Road (Off Beyers Naude Drive)
RAND RIDGE , 2156
Tel:011 792 5817
Fax:011 792 4591
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Raslouw

Shop 11 Raslouw Lifestyle Centre
Cnr Rooihuiskraal & Hendrik Verwoerd Drive
CENTURION, 149
Tel:012 6568401
Fax:012 656 8407
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Richards Bay

Shop U068 Broadwalk Inkwazi Shopping Cnt
Krugerrand Road
RICHARDS BAY, 3900
Tel:035 7808840
Fax:035 789 1987
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Rooderpoort

Shop 20 Princess Crossing Shopping Centre
54 Ontdekkers Road
ROODERPOORT , 1724
Tel:011 768 5665
Fax:011 768 4117
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Savannah Mall

Shop 65 Savannah Mall
Cnr Grimm and Thabo Mbeki Street, Flora Park
POLOKWANE ,
Tel:015 296 4908
Fax:015 296 4558
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Somermall

Shop 310 Somerset Mall
Cnr R44 & N2
SOMERSETWEST, 7130
Tel:021 850 5940
Fax:021 851 0252
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem StrubensValley

Shop 7 Retail Crossing Centre
Cnr Hendrik Potgieter and Nic Diedrichs Boulevard
WILGEHEUWEL EXT 12, 1735
Tel:011 9913600
Fax:011 991 3606
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem The Glen

Shop GU14 The Glen Shopping Centre
Cnr Orpen and Letaba St Oakdene
OAKDENE,
Tel:011 436 8740
Fax:011 435 0080
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Tyger Valley

Shop G9 Willowbridge Shopping Centre
Carl Cronje Road
TYGER VALLEY , 7530
Tel:021 917 7500
Fax:021 914 7799
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Vaal Mall

Shop 67 Vaal Mall Shopping Centre
Cnr Rossine Boulevard & Barrage Rd R42
VANDERBIJL PARK, 1902
Tel:016 931 0130
Fax:016 931 0100
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Walmer

Shop 33 Groung Floor
Kings Mall, No 1 Buffelsfontein Road
WALMER , 6001
Tel:083 302 4986
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Westwood

Shop L58 Westwood Mall
16 Lincoln Terrace
WESTVILLE, 3629
Tel:031 266 0219
Fax:031 2660233
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Wonderboom

Shop G13 Wonderboom Junction
Annlin West
TSHWANE, 182
Tel:012 543 8909
Fax:012 543 3255
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Woodlands

Shop 267 Woodlands Boulevard Centre
cnr Garsfontein & Philidelphia Streets
PRETORIA,
Tel:012 994 9292
Fax:012 997 3983
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Dischem Woodmead

Shop 10 Woodmead retail Park
Woodmead Drive
WOODMEAD , 2196
Tel:011 233 0040
Fax:011 804 8949
Mail: careline@dischem.co.za
Web: www.dischem.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Exclusive Nappy World

Shop 10 Game Centre
Biblio Plaza
RUSTENBURG ,
Tel:014 597 3593
Fax:014 597 3593
Mail: nappyworld@vodamail.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Happy Nappy Warehouse

48 Coetzee Street
Middelberg
MIDDELBURG, 1050
Tel:013 243 3275
Fax:013 2433275
Mail: sane@happynappy.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Infantasia Baby Goods

No 3 Kent Avenue
Sandringham
SANDRINGHAM,
Tel:011 640 3230
Fax:011 640 3239
Mail: andy@infantasia .com
Web: http://infantasia.com/

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Karien Camphor Nursing

234 Arizona Crescent
Faerie Glen
PRETORIA,
Tel:012 991 1111
Fax:012 991 3379
Mail: kariencamphor@vodamail.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Kids Emporium Durbanville High Street SC

Rosenpark
Cape Town
BELVILLE,
Tel:021 914 8662
Fax:021 914 8666
Mail: ansie@kidsemporium.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Kids Emporium Nelspruit

Shop 2D, Sonpark Boulevard, Cnr Le Roux St. and Madiba DR, Nelspruit

NELSPRUIT,
Tel:013 741 1963
Fax:866254331
Mail: hester@kidsemporium.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Kids Emporium Westrand

Cnr Christian De Wet and Erasmus Road
Radiokop - Papachinos
WESTRAND,
Tel:011 475 3268
Fax:865424379
Mail: juanita@kidsemporium.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Me Mom and Dad

Shop U097-Greenstone Shopp Cnt
Stoneridge Drive
EDENVALE,
Tel:082 576 4082
Fax:08655 49839
Mail: Greenstone@memomanddad.co.za
Web: http://www.memomanddad.co.za/

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Melody’s

Shop G 18, 6th Avenue Shopping Cnt
Heugh Road
PORT ELIZABETH , 6070
Tel:041 581 7461
Fax:041 581 7461
Mail: melodys@hotmail.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Miane Maternity Wear

ShopU0B The Grove Mall
Cnr Lynnwood & Simon Vermooten Equestinia
PRETORIA,
Tel:012 807 2297
Fax:0865 353 508
Mail: info@miane.co.za
Web: www.miane.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Moms,Dads babies Edu Cntr

79 Pretoria Road
Ryhfield
BENONI,
Tel:011 425 5588
Fax:011 815 5889
Mail: meganmdb@telkomsa.net

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Mopani Phrm Crossing

Cnr Madiba Drive Off The N4
Cnr Crossing Shopping Cnt
NELSPRUIT, 1201
Tel:013 755 5500
Fax:013 7555599
Mail: creditors@mopanitotal.com

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Mopani Phrm Illanga

Illanga Pharmacy Shop LG01
Illanga Mall Cnr Flamboyant & Bitterbessie Road
NELSPRUIT,
Tel:013 755 5502
Fax:086 622 5048
Mail: cred_crossing@mopani.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Pinklace T/A Babys World

220 Brickfield Road
Overport
DURBAN, 4000
Tel:031 2080962
Fax:031 2080963
Mail: yusafj@gmail.com

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Pregeez

6-8 High Street
Rosenpark, Durban Road
CAPE TOWN,
Tel:021 914 9246
Fax:021 914 9246
Mail: markennortje@vodamail.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Reggie’s Ballito

Shop 70 Ballito Life Style Centre
Main Road
BALLITO,

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Reggie’s Brooklyn Mall

Shop 36 Brooklyn Mall
Cnr Fehrsen & Lange Street, New Muckleneuk
BROOKLYN MALL, 181
Tel:012 346 6824
Fax:012 346 6824
Mail: website@reggies.co.za
Web: www.reggies.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Reggie’s Cape Gate

Shop U46-U49 Cape Gate Regional Centre
Brackenfe;;
CAPE GATE ,
Tel:021 949 6030
Fax:021 981 5226
Mail: website@reggies.co.za
Web: www.reggies.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Reggie’s Cavendish Mall

Shop F4 Cavendich Connet
Dreyer Street Claremont
CAPE TOWN,
Tel:021 683 2312
Fax:021 683 6951
Mail: website@reggies.co.za
Web: www.reggies.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Reggie’s Centuary City

Shop 51 Canal Walk
Centuary Boulevard
CENTUARY CITY ,
Tel:021 552 8130
Fax:021 552 8131
Mail: website@reggies.co.za
Web: www.reggies.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Reggie’s Cresta

Shop L4 Cresta Centre
Naude Drive
BLACKHEATH,
Tel:011 476 5623
Fax:011 467 5623
Mail: website@reggies.co.za
Web: www.reggies.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Reggie’s East London

Shop 41 Beacon Bay Retail Park
Bonza Park
EAST LONDON ,
Tel:043 748 2639
Fax:043 7482629
Mail: website@reggies.co.za
Web: www.reggies.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Reggie’s Fourways

Shop G92 Fourways Mall
Cnr Willian Nichol & Witkoppen
FOURWAYS,
Tel:011 465 1536
Fax:011 465 6647
Mail: website@reggies.co.za
Web: www.reggies.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Reggie’s Game City

Shop G10B Game City Centre
Stamford Hill Road, Greyville
DURBAN,
Tel:031 3091962
Fax:031 3098169
Mail: website@reggies.co.za
Web: www.reggies.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Reggie’s George

Shop 2 George Walk
Market Street
GEORGE , 6529
Tel:044 873 2609
Fax:044 8732609
Mail: website@reggies.co.za
Web: www.reggies.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Reggie’s Hillfox

Shop 18 Value Centre
Hendrik Potgieter Drive Weltevreden Park
HILLFOX,
Tel:011 475 0790
Fax:011 475 7458
Mail: website@reggies.co.za
Web: www.reggies.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Reggie’s Kimberly

Shop 6 A Sanlam Centre
Cnr Lennox & Chapel Street
KIMBERLY , 8301
Tel:053 8322 401
Fax:053 8322401
Mail: website@reggies.co.za
Web: www.reggies.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Reggie’s Klerksdorp

Shop 43 Klerksdorp City Mall
Church Street
KLERKSDORP,
Tel:018 462 3429
Fax:018 462 3429
Mail: website@reggies.co.za
Web: www.reggies.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Reggie’s Makhado Crossing

Shop 12 Makhado Crossing
Corner N1 Highway and Sibasa Road
MAKHADO,
Tel:015 516 1054
Fax:015 516 1055
Mail: website@reggies.co.za
Web: www.reggies.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Reggie’s Menlyn Park

Shop G5 Menlyn Shopping Centre

MENLYN PARK ,
Tel:012 348 1402
Fax:012 348 1420
Mail: website@reggies.co.za
Web: www.reggies.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Reggie’s Midlands

Shop 54 Liberty Midlands Mall
Sanctury Road
MIDLANDS , 3201
Tel:032 342 1907
Fax:032 946 1713
Mail: website@reggies.co.za
Web: www.reggies.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Reggie’s Mitchells Plain

Shop 53 Cornet Morgenster & AZ Berman Drive
Liberty Promenade Shopping Centre
MITCHELLS PLAIN ,
Tel:021 376 2704
Fax:021 376 3246
Mail: website@reggies.co.za
Web: www.reggies.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Reggie’s Montana

Shop LG75B Kolonade Centre
Zambezi Drive
MONTANA PARK,
Tel:012 548 5502
Fax:012 548 5502
Mail: website@reggies.co.za
Web: www.reggies.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Reggie’s Mooi River

Shop 32 Mooi River Mall
Cnr Mooi River and Potgieter
MOOI RIVER,
Tel:018 293 0025
Fax:018 293 0024
Mail: website@reggies.co.za
Web: www.reggies.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Reggie’s Norwood

Shop 53 Corner Morgenster & AZ Berman Drive
Liberty Promenade Shopping Centre
MITCHELLS PLAIN,
Tel:011 728 2731
Fax:011 728 7216
Mail: website@reggies.co.za
Web: www.reggies.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Reggie’s Rustenburg

Shop 21 Waterfall Mall
Augrabies Avenue
RUSTENBURG , 299
Tel:014 537 3852
Fax:014 357 3852
Mail: website@reggies.co.za
Web: www.reggies.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Reggie’s Vaal Mall

Shop 70 Vaal Mall
Cnr Barrage & Rossini Blvd
VALL MALL,
Tel:016 931 2507
Fax:016 931 2507
Mail: website@reggies.co.za
Web: www.reggies.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Reggie’s Walmer Park

Shop 90 Walmer Park Shopping Cnt
Walmer Park
WALMER PARK , 6001
Tel:041 368 1388
Fax:041 368 1388
Mail: website@reggies.co.za
Web: www.reggies.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Reggie’s Welkom

Shop 2 Liberty Centre
Mooi Street
WELKOM ,
Tel:057 353 2053
Fax:057 352 2003

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Reggie’s Westwood

Shop No L60 Westwood Mall, Intersection of N2 and M13
Highways, Westville
WESTVILLE,
Tel:031 2660416
Fax:031 266 0416
Mail: website@reggies.co.za
Web: www.reggies.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Reggie’s Wonder Park

Shop 352 Corner Old Brits Road& Heinrich Avenue
Karen Park, Akasia
PRETORIA,
Tel:012 5490391
Fax:012 549 0389
Mail: website@reggies.co.za
Web: www.reggies.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Reggie’s Richards Bay

Shop 10/111
Broadwalk Centre
RICHARDS BAY,
Tel:035 789 6729
Fax:035 789 5026
Mail: website@reggies.co.za
Web: www.reggies.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Reggie’s The Glen

Shop M13 The Glen Centre
Corner Orpen & Lebaba Road, Eastcliff Oakdene
OAKDENE,
Tel:011 435 9121
Fax:011 4359121
Mail: website@reggies.co.za
Web: www.reggies.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Reggie’s Three Rivers

Shop W10 Riversquare Centre
Three Rivers, Vereeniging
VEREENING,
Tel:016 423 6308
Fax:016 423 5093
Mail: website@reggies.co.za
Web: www.reggies.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Reggies Brakpan

Shop 123 Mall @ Carnival, Phase 2
Cnr Airport and Heidelberg Road, Dalpark
BRAKPAN,
Tel:011 915 5686
Mail: website@reggies.co.za
Web: www.reggies.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας

Reggies Eikestand

Shop E 203 A + B
Eikestand Mall, 43 Andringa Street, Stellenbosch
STELLENBOSCH, 7606
Tel:021 883 3243
Mail: eikstad@reggies.co.za
Web: www.reggies.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας

Reggies Welkom Goldfields Mall

Shop 81 Goldfields Mall
Cnr Buiten St & Stateway Blv
WELKOM ,
Tel:057 352 6455
Mail: goldfields@reggies.co.za
Web: www.reggies.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας

Reggies Witbank

Shop 51 Highveld Mall
President Street
WITBANK, 1040
Tel:013 692 3115
Mail: website@reggies.co.za
Web: www.reggies.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας

Reggies’ Bloemfontein

Shop 67, Eufees Road
Helicon Heights
BLOEMFONTEIN,
Tel:051 433 4625
Fax:051 433 4627
Mail: website@reggies.co.za
Web: www.reggies.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Roosmaryn Clinic

47 Schuman Street
SW5
VANDERBIJLPARK, 1911
Tel:016 932 5514
Fax:016 9822614

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

The Baby Shoppe Online

Shop 7 Flamwood Arcade
Central Avenue
KLERKSDORP, 2570
Tel:018 468 8548
Fax:086 6587176
Mail: babyshoppe@telkomsa.net
Web: www.thebabyshoppe.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Toys R Us Atterbury

Atterbury Value Mart
Atterbury Road, Faerie Glen
ATTERBURY ,
Tel:012 991 4050
Fax:012 991 4260
Mail: queries@toysrus.co.za
Web: www.toysrus.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Toys R Us Bellville

Raglan Road

BELLVILLE, 7530
Tel:021 949 6030
Fax:021 949 6045
Mail: queries@toysrus.co.za
Web: www.toysrus.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Toys R Us Bloemfontein

Shop 14 College Square
Nelson Mandela Drive
BLOEMFONTEIN,
Tel:051 444 0380
Fax:051 444 0350
Mail: queries@toysrus.co.za
Web: www.toysrus.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Toys R Us Boksburg

East Rand Galleria
Cnr North Rand & Rietfontein, Jansen Park
BOKSBURG , 1459
Tel:011 823 5111
Fax:011 823 5390
Mail: queries@toysrus.co.za
Web: www.toysrus.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Toys R Us Canal Walk

Shop 65 Canal Walk Shopping Cnt
Centuart Boulevard
CANAL WALK , 7441
Tel:021 552 8001
Fax:021 552 8131
Mail: queries@toysrus.co.za
Web: www.toysrus.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Toys R Us Centurion

Shop 301 Centurion Shopping Centre
Heuwel Street
CENTURION,
Tel:012 663 5453
Fax:012 663 9470
Mail: queries@toysrus.co.za
Web: www.toysrus.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Toys R Us Fourways

Shop G 9 Fourways Crossing Cnt
Cnr Willian Nichol & Witkoppen
FOURWAYS, 2055
Tel:011 467 0748
Fax:011 467 0761
Mail: queries@toysrus.co.za
Web: www.toysrus.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Toys R Us Gateway

Shop F191 1st Floor
Gateway Shopping Cnt, Palm Bouevard
GATEWAY,
Tel:031 566 3772
Fax:031 566 3776
Mail: queries@toysrus.co.za
Web: www.toysrus.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Toys R Us Heathway

Shop 63-66B Heathway Shop Cnt
Beyers Naude Drive, Northcliff
HEATHWAY,
Tel:011 478 3051
Mail: queries@toysrus.co.za
Web: www.toysrus.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Toys R Us Hemmingsway

Toys r Us Hemingsway Mall
Cnr to Riversdrive, Western Avenue, Beacon Bay
HEMMINGSWAY,
Tel:043 7260 535
Mail: queries@toysrus.co.za
Web: www.toysrus.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Toys R Us Montana

Shop S032 Montana Crossing
Cnr Swanepoel Dr and Zambezi Rds
MONTANA,
Tel:012 548 2210
Mail: queries@toysrus.co.za
Web: www.toysrus.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Toys R Us Nelspruit

Shop 29 Riverside Lifestyle Cntre
Riverside Park Ext 10, Centre Road
NELPSRUIT,
Tel:013 757 0660
Fax:013 757 0663
Mail: queries@toysrus.co.za
Web: www.toysrus.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Toys R Us Park Meadows

Shop 40 Park Meadows Shop Cnt
Cnr Allum & Cumberland Roads, South Kensington
PARKMEADOW,
Tel:011 615 6614
Fax:011 615 6628
Mail: queries@toysrus.co.za
Web: www.toysrus.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Toys R Us Parklands

Shop 1 Parklands Centre
Link Road
PARKLANDS ,
Tel:021 557 7921
Fax:021 557 6171
Mail: queries@toysrus.co.za
Web: www.toysrus.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Toys R Us Pavillion

Shop 111 Pavilion
Jack Martins Drive, Westville
PAVILION ,
Tel:031 2650 380
Fax:031 265 0130
Mail: queries@toysrus.co.za
Web: www.toysrus.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Toys R Us Port Elizabeth

Shop No 6 Value Mart Centre
William Moffat Expressway
P.E,
Tel:041 368 7842
Fax:041 368 7840
Mail: queries@toysrus.co.za
Web: www.toysrus.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Toys R Us Rooderpoort

Shop 148 Upper Level, Westgate Shopping Cnt
Ondekkers Road
ROODERPOORT, 1724
Tel:011 768 4084
Fax:011 768 0073
Mail: queries@toysrus.co.za
Web: www.toysrus.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Toys R Us Somerset West

Shop 1/2 Somerset Value Centre
Somerset West
SOMERSETWEST, 7160
Tel:021 851 4123
Fax:021 851 4223
Mail: queries@toysrus.co.za
Web: www.toysrus.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Toys R Us Stoneridge Modderfontein

Shop 50 Stone Ridge ShopCnt
Ext 1-2 Greenstone Park, Greenstone
STONERIDGE,
Tel:011 467 0708
Fax:011 467 0761
Mail: queries@toysrus.co.za
Web: www.toysrus.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Toys R Us Tokai

Shop 1-4 Tokai Centre
Cnr Main & Tokau Roads
TOKAI, 7945
Tel:021 712 6593
Fax:021 712 6582
Mail: queries@toysrus.co.za
Web: www.toysrus.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Toys R Us Toti

Shop No 13/14 Arbour Crossing
Cnr Oppenhiemer and Arbour Rd, Umbogintwini
TOTI,
Tel:031 904 1607
Fax:031 904 1614
Mail: queries@toysrus.co.za
Web: www.toysrus.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Vallei Pharmacy

10 Kruger Street
Groblersdal
GROBLERSDAL, 470
Tel:013 262 4826
Fax:865440121
Mail: vallei@greyling.co.za

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας

Welness Warehouse

39 Langenegger Street
Grants Park
CAPE TOWN, 2179
Tel:021 464 5252
Fax:021 464 5253
Mail: Roshan@wellnesswarehouse.com

Ο αντιπρόσωπος δεν είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας   	Ο αντιπρόσωπος είναι διανομέας